© 2013 Jaromír Lipus
Ceník
Nabídkový ceník geodetických prací je orientační, cena může být určena smluvně dle rozsahu zakázky.
Geometrický plán pro rozdělení pozemků 3500 ,-                      Geometrický plán pro zaměřování budov 3500,-                       Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene 3000,-             Vytyčování vlastnických hranic pozemků 4000,-                         Zaměření skutečného provedení stavby 2500,-                     Polohopisné a výškopisné zaměření ( Mj/1ha ) 7000,-          Vytyčení stavby ( Mj/1bod )   700,-                                                          Stabilizace lomových bodů vlastnické hranice ( Mj/1bod )   160,-